Personvernerklæring


Det er viktig for meg å ta vare på ditt personvern. Jeg ønsker derfor å være åpen og tydelig på de opplysningene jeg samler inn via min nettside og på andre måter (e-post, sms, chat...). Videre hvordan disse opplysningene blir brukt samt dine rettigheter til å ha kontroll på denne informasjonen.


Du må ikke ta kontakt med meg via min nettside. Du kan også sende meg en e-post, sms eller ringe meg. Du finner min kontaktinformasjon under her.


Vassbrekko Foto – Øyvind Sæbø (Nevnt som Vassbrekko Foto videre i dette dokumentet)

Mykingvegen 1342

5957 Myking

oyvind@vassbrekkofoto.no

91373093

Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak. Organisasjonsnummer: 987929448 

Registrert i meirverdiavgiftsregisteret (MVA-pliktig).


Personopplysninger som blir behandlet

Vassbrekko Foto samler ikke inn opplysninger som fødselsdato og personnummer, eller opplysninger om personlig betalingskort.

Informasjon som blir samlet inn er:

  1. Fornavn og etternavn på oppdragsgiver, av og til navn til alle som er med på bildene.
  2. Navn og alder på personen/personene som skal fotograferes.
  3. Opplysninger som er viktig om oppdraget som skal gjøres.
  4. Eventuelt firmanavn.
  5. E-post adresser
  6. Telefonnummer
  7. Eventuelt samtykke fra personene på bildene for fotografens bruk av bilder i sosiale medier.Personvernerklæring

 

Denne personvernerklæringen gjelder personopplysninger som behandles av Vassbrekko Foto etter kontrakt om avtalt fotografering.


Personvern

Vassbrekko Foto, som i kontrakten påtar seg oppdrag, er forpliktet til å ivareta deres personvern.

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til dere som enkeltpersoner. Det kan være navn og andre kontaktopplysninger, bestillings- og betalingsopplysninger og ikke minst fotografier som er omfattet av reglene om personopplysninger.

For oss er det viktig at dere vet hva slags type opplysninger vi innhenter, og hvordan vi ivaretar deres personvern.

 

Formål

Vassbrekko Foto behandler opplysninger om Oppdragsgiveren for å oppfylle kontrakten om avtalt fotografering, for å kunne tilby bildene ved bestilling på et senere tidspunkt, samt for markedsføring av egen virksomhet.

 

Grunnlag for behandling av personopplysninger

Vi behandler deres personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser etter kontrakten, jfr. personvernforordningen art. 6 nr. 1 b), samt for å tilby bildene på et senere tidspunkt og for markedsføring av egen virksomhet, jfr. personvernforordningen art. 6 nr. 1 a).

 

Hvordan vi bruker personopplysningene:

Ordinære kontaktopplysninger mv. brukes av Vassbrekko Foto kun for å oppfylle kontrakten og tilby bildene på et senere bestillingstidspunkt. Fotografier benyttes i tillegg til markedsføring av virksomheten, og vil i en del tilfeller bli lagt ut på våre nettsider, tilgjengelig for allmennheten. Personopplysningene vil utover dette ikke bli delt med andre.

 

Vassbrekko Foto påtar seg oppbevaring av fotografiene i minimum 10 år. Bildene vil bli slettet etter 20 år, dersom ikke annet blir avtalt. Kunden kan kreve sletting på det tidspunktet de måtte ønske, uavhengig av forannevnte. Personopplysninger vil for øvrig ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for formålet eller det som er lovpålagt.

 

Deres rettigheter

Dere har rett til å be om innsyn i, og korrigering eller sletting av personopplysninger, eller begrensning av behandlingen, til å protestere mot behandlingen, samt rett til dataportabilitet. Dere har rett til når som helst å trekke tilbake samtykke til behandlingen uten at det påvirker lovligheten av en behandling basert på et samtykke før samtykket trekkes tilbake. Dere har også rett til å klage til Datatilsynet.

 

Henvendelser kan rettes til Vassbrekko Foto på oyvind@vassbrekkofoto.no


Dersom du mener at Vassbrekko Foto ikke har overholdt dine rettigheter i forhold til personopplysningsloven, har du rett til å klaga til den aktuelle tilsynsmyndighet. Dette kan gjøres ved å sende klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no. Dette er da dersom det mot formodning ikke skulle være nok å kontakte Vassbrekko Foto først.


Oppdatert 17.02.23


Vassbrekko Foto oppfordrar deg og til å lesa gjennom standard vilkåra.