Personvernerklæring

Det er viktig for meg å ta vare på ditt personvern. Eg ynskjer derfor å vera open og tydelig på dei opplysningane eg samlar inn via mi nettside og på andre måtar (e-post, sms, chat...). Vidare korleis desse opplysningane vert brukt samt dine rettigheiter til å ha kontroll på denne informasjonen. Derfor har eg no lagt ut denne informasjonen på mi nettside i forbinnelse med dei nye reglane om personvern.

Du må ikkje ta kontakt med meg via mi nettside. Du kan og senda meg ein e-post eller sms. Du finn min kontaktinformasjon under her.

Vassbrekko Foto – Øyvind Sæbø (Omtala som Vassbrekko Foto vidare i dette dokumentet)

Mykingvegen 1342

5957 Myking

oyvind@vassbrekkofoto.no

91373093

Organisasjonsform: Enkeltpersonforetak. Organisasjonsnummer: 987929448 

Registrert i meirverdiavgiftsregisteret (MVA-pliktig).


Personopplysningar som vert behandla

Vassbrekko Foto samlar ikkje inn opplysningar som fødselsdato og personnummer, eller opplysningar om personlig betalingskort.

Informasjon som vert samla inn er:

  1. Fornavn og etternavn på oppdragsgjevar, av og til navn til alle som er med på bildene.
  2. Navn og alder på personen/personane som skal fotograferast.
  3. Opplysningar som er viktige om oppdraget som skal utførast.
  4. Eventuelt firmanavn.
  5. E-post adresser
  6. Telefonnummer
  7. Samtykke for fotografens eige bruk av bileter.

Korleis vert informasjonen henta inn:

Vassbrekko Foto samlar inn opplysningar gjennom eige skjema som ligg på nettsida. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen, men delar av den vil vera nødvendig for å utføra oppdraget. Dersom du ikkje vil oppgi personopplysningar, har Vassbrekko Foto ikkje høve til å ta kontakt med kunde ang oppdraget eller andre produkter og tjenester du kan vera interessert i.

Føremålet med informasjonen som vert henta inn:

  • Kontakt i forkant og etterkant av oppdraget.
  • Utsending av faktura og ev purring på denne.
  • Anna informasjon som Vassbrekko Foto ynskjer å informera om, også i samband med utsending av tilbod og reklame.

Korleis vert informasjonen lagra?

Informasjonen vert i hovedsak lagra i Vassbrekko Foto sitt rekneskapssytem Fiken, herunder kunde -og leverandørarkivet og Studio Ninja som er eit nettbasert arbeidsprogram. Det vert også lagra informasjon som navn og e-postadresse i Vassbrekko Foto sin e-post server som er levert av One.com. Navn, e-postadresse og mobilnummer kan også verte lagra på Vassbrekko Foto sin mobiltelefon.

Bileta vert lagra på Vassbrekko Foto sin PC samt eksterne lagringsmedia. Desse vert lagra i minimum 10 år.

Korleis kan opplysningane slettast?

Dersom du ynksjer at din informasjon skal verte sletta, vert det gjort på oppfordring med å kontakta Vassbrekko Foto på e-post oyvind@vassbrekkofoto.no. 

Utlevering av informasjon til tredjepart.

Personopplysningane vert ikkje delt med andre partar med mindre dette vert avtalt eller det er i samband med andre tjenester. Dette ved eventuell direktesending av bildeprodukter direkte frå tredjepart etter avtale med kunde.

Rettigheiter

Som brukar av Vassbrekko Foto si nettside og som kunde har du rett til å kreva innsyn i personopplysningane som vert behandlar og korleis dei vert behandla. Du kan kreva retting, sletting og begrensningar av opplysningane i henhold til  personopplysningslova.

Der behandlinga av personopplysningane er basert på samtykke, kan du til ein kvar tid trekke ditt samtykke tilbake.

Dersom du meiner at Vassbrekko Foto ikkje har overholdt dine rettigheiter i hendhold til personopplysningslova, har du rett til å klaga til den aktuelle tilsynsmyndighet. Dette kan gjerast ved å senda klaga til Datatilsynet. Kontaktinformasjon er tilgjengeleg på www.datatilsynet.no. Dette er då dersom det mot formodning ikkje skulle vera nok å kontakta Vassbrekko Foto først.

Oppdatert 05.11.19

Vassbrekko Foto oppfordrar deg og til å lesa gjennom standard vilkåra.