Standard vilkår!

 1. Disse standardvilkår gjelder for oppdraget med mindre noe annet er skriftlig avtalt.
 2. Et første utvalg av bilder blir gjort av fotografen der kunde deretter får velge de bildene som kunden selv ønsker å kjøpe.
 3. Bilder etter fotograferingen skal være tilgjengelig for kunde innen en uke etter fotograferingen. Videre skal kunde gå gjennom og velge ut sine favoritter innen en uke etter at disse er gjort tilgjengelig for kunde. Gjelder ikke bryllupsfotografering.
 4. Bildene kan brukes på den måte og det formål som er avtalt i kontrakten. All annen bruk krever tillatelse fra fotografen. Bildene kan ikke selges videre til tredjepart, lånes ut eller lisensieres.
 5. Bildene kan ikke endres eller bearbeides uten tillatelse fra fotografen.
 6. Fotografen skal oppgis ved navn ved all offentlig bruk av bildene, jmf. Åndsverkslovens paragraf 43 A og paragraf 3. Ved manglende kreditering plikter kunde å betale erstatning til fotografen med kr 2500,- eks mva. pr bilde.
 7. Ved bruk, endring eller bearbeiding av bilder uten tillatelse fra fotografen, plikter kunde å betale en erstatning tilsvarande det økonomiske tapet for fotografen med eit påslag av 100%.
 8. Kunden er ansvarlig for å hente inn tillatelse som er nødvendig for utførelse av arbeidet, herunder tillatelse til fotograferingssted, samtykke fra personer som skal fotografers, samtykke fra personer som har rettigheter til gjenstander som skal fotografers med mer.
 9. Bestilte oppdrag faktureres uansett om bildene blir brukt eller ikke.
 10. Innbetalt delbetaling blir ikke tilbakebetalt dersom kunden avbestiller oppdraget.
 11. Dersom kunde ikke møter til avtalt tid for fotograferinga, eller avbestiller oppdraget senere enn en virkedag før avtalt fotografering, blir full pris fakturert i henhold til kontrakten med mindre noe annet er avtalt.
 12. Evt. Tvister ang oppdraget skal forsøkes å løses i alminnelighet. Dersom enighet ikke kan oppnås, kan hver av partene bringe saken inn for de ordinære norske domstoler.

Oppdatert 17.02.23

Vassbrekko Foto oppfordrer deg og til å lese gjennom personvernerklæringen.