Bryllupsinfo - heildag

Eg er på plass i god tid sånn at eg får gjera meg kjend i kyrkja/lokalet der vielsen er og helsar på presten/vigslaren. Eg tek bilder av brura og forlovar som kjem og er på plass i kyrkja før brura kjem inn kyrkjegolvet.

Eg tek bilder under heile vielsen og prøver å gjera med so usynleg som mulig. So er det bilder på trappa før me set kursen vidare og portrertfotograferinga.

Me gjer oss ferdig med portrettbildene sånn at me når middagen og brudeparet gjerne får mingla litt med gjestene før me går til bords. Under sjølve middagen vert det ikkje tatt so mange bilder, for når ein et so synest eg at ein skal få fred til å gjera akkurat det. Men det vert sjølvsagt hold talar og so skjer det ofte litt andre ting i løpet av dei timane me set til bords.

Eg vert med resten av kvelden fram til kakene er servert og ein ser at kakebordet har vore godt besøkt.

Mange bryllup har som oftast ein toastmaster som styrer kvelden. Det er ein stor fordel om eg og han/ho vert introdusert i forkant av bryllupet sånn at me kan samarbeida litt gjennom kvelden. Veldig greitt om eg får eit hint i forkant av at noko skal skje sånn at eg har størst mulighet for å dokumentera alt som skjer.

Når det gjeld antall bilder, levering og slike ting so er det her akkurat det samme om ved halvdag. Les gjerne om dette under halvdagsinfoen som de finn i menyen til venstre her.